top of page

Twoja droga do nas!

Aby Twój start w Niemczech był jak najbardziej bezproblemowy, będziemy Ci towarzyszyć od momentu złożenia wniosku do pierwszego dnia pracy. 

Krok po kroku:

1. Bez względu na posiadane kwalifikacje, konieczne jest uznanie posiadanych certyfikatów zawodowych. Najlepiej udać się w tym celu do filii Urzędu do Spraw Społecznych, Młodzieży i Rodziny w Lüneburgu.

2. Po wydaniu decyzji przez Urząd Państwowy można złożyć wniosek o wydanie nowego świadectwa zawodowego i otrzymać je we właściwym urzędzie zdrowia.

 

Co się dzieje w biurze stanowym? Właściwy urząd sprawdza, czy kwalifikacje uzyskane za granicą są równoważne z odpowiednimi kwalifikacjami niemieckimi (trwa to z reguły od 2 do 3 miesięcy). Kwalifikacje są uznawane za równoważne, jeśli nie ma istotnych różnic między kwalifikacją zagraniczną a niemiecką.

  • Pomoc w znalezieniu zakwaterowania

  • Wsparcie w procedurach składania wniosków i kontaktach z urzędami

  • Niskooprocentowana pożyczka "na start" na przeprowadzkę, kaucję za czynsz itp.

  • Jeśli nie jest potrzebna pożyczka na przeprowadzkę, można sobie wyobrazić zaliczkę na poczet czynszu (jeśli jest wymagana).

Co robimy

bottom of page