top of page

Nadruk

 

UJAWNIENIA ZGODNIE Z § 5 TMG

 

 

1. operator budowy/osoba odpowiedzialna

 

Jan Niklas Liedtke

Wilhelmsplatz 5

38723 Seesen

 

2) dane kontaktowe operatora obiektu

 

E-mail: info@osteomed-physio.de

Tel.: 05381 9425677

 

3. dalsze obowiązkowe informacje dla przedsiębiorstw

 

Jan Niklas Liedtke & Partner GbR

 

Reprezentowany przez: Jan Niklas Liedkte (fizjoterapeuta zatwierdzony przez państwo)

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ VAT: DE326490642

Organ regulacyjny: Państwowy Urząd Spraw Społecznych, Zdrowia i Rodziny w Nds.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej: Öffentliche Versicherung BS

 

4. osoba kontaktowa ds. ochrony danych 

 

Kagan Kortun 

datenschutz@osteomed-physio.de

 

 

 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail można znaleźć w nadruku powyżej.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym znane jest konkretne naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator strony. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania.

Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

 

COPYRIGHT

Treści i dzieła na tych stronach, stworzone przez administratorów stron, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

bottom of page