top of page

Dla Twojego zdrowia

Terapia w Seesen & Goslar

W naszych gabinetach w Seesen i Goslar oferujemy szeroką gamę terapii i kursów. Od klasycznej fizjoterapii i osteopatii funkcjonalnej po jogę i zajęcia poporodowe. Tutaj znajdziesz przegląd naszych usług.

Physiotherapie manuelle Therapie Seesen Goslar Wilhelmshaven

Terapia manualna

Pod pojęciem terapii manualnej rozumie się przede wszystkim działania mobilizujące na układ mięśniowo-szkieletowy. Terapię stosuje się przy wszelkiego rodzaju blokadach stawów, np. w celu przywrócenia ruchomości ograniczonego barku. W obszarze kręgosłupa można również mobilizować stawy, np. w celu zmniejszenia bólu w ostrym kręczu szyi.

Metoda terapeutyczna stosowana u osób dorosłych zarówno w terapii zajęciowej jak i fizjoterapii. Metoda ta została opracowana przez angielską parę medyczną dr Bertę Bobath i dr Karla Bobatha. Koncepcja ta skupia się na związku pomiędzy percepcją a ruchem. Dąży do normalizacji stanów tonusowych organizmu (np. stanów napięcia lub pobudzenia tkanki, uszkodzonej muskulatury, układu naczyń krwionośnych, wegetatywnego układu nerwowego) - rozumianych jako całościowy system - tak, aby pacjent mógł znów lepiej się poruszać. W leczeniu stosuje się m.in. następujące metody: Zahamowanie patologicznych wzorców postawy i ruchu oraz aktywacja prawidłowych reakcji postawy i ruchu.

physio-seesen-59.jpg
toa-heftiba-a9pFSC8dTlo-unsplash_edited.jpg

Funkcjonalne techniki leczenia osteopatycznego

Osteopatia jest holistyczną koncepcją leczenia. Skupia się na człowieku jako całości, a nie na nie tylko ostrej choroby.       

Zajmuje się leczeniem zaburzeń ruchomości w obrębie całego układu ciała. Może to być na przykład klasyczna utrata ruchu w układzie mięśniowo-szkieletowym lub zaburzenia ruchomości narządów. Osteopatia, jako koncepcja holistyczna, zawsze uwzględnia w terapii wszystkie struktury ludzkiego ciała, mięśnie, kości, stawy, tkankę łączną, powięzi, układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy), błony i wiele innych.

Manualny drenaż limfatyczny

Manualny drenaż limfatyczny jest stosowany w celu zmniejszenia lub złagodzenia przekrwienia i obrzęków. Wspomaga drenaż limfy, jasnożółtego płynu ustrojowego składającego się z osocza limfatycznego i limfocytów (białych krwinek). Limfa przepływa w pewnych naczyniach zwanych kanałami limfatycznymi, które z kolei są poprzecinane kanałami węzłów chłonnych. 

Manualny drenaż limfatyczny wspomaga drenaż limfatyczny w sposób naturalny. Aby udrożnić kanały limfatyczne, terapeuta przykłada do skóry specjalne uchwyty. Stosuje się tylko bardzo lekki nacisk i delikatne ruchy. Dla Państwa jako pacjentów drenaż limfatyczny jest bezbolesny, nie trzeba się aktywnie ruszać ani wykonywać forsownych ćwiczeń.

Physiotherapie Seesen Goslar Wilhelmshaven
Physiotherapie Seesen
I WIELE WIĘCEJ...
 
Stała opieka i wiele innych metod leczenia

Porozmawiaj z nami!

Poświęcamy Ci czas, słuchamy Cię i zawsze przeprowadzamy dokładny wywiad medyczny. Na tej podstawie sporządzamy dla Państwa indywidualny plan leczenia i wspólnie z Państwem opracowujemy cel terapii, który jest dostosowany do Państwa potrzeb i indywidualności.

bottom of page